Eläydy

Draamatyöskentely perustuu vapaaehtoisuuteen ja mielikuvituksen varassa toimimiseen. Lasten tulee tietää, että draama on leikkiä.

Draamatyöskentelyn vaiheet:

  1. Alku ja virittäytyminen toimintaan: toimintakuvan näyttäminen, draamasopimuksen tekeminen, lämmittely: esim. laululeikki/loru/jumppa, missä keho lämpenee. Kerrotaan selkeästi, kun draama alkaa
  2. Draamalliset hetket: aiheen käsittelyä, kohtauksien näyttelemistä
  3. Loppu: palataan draaman maailmasta takaisin arkeen. Lasten kanssa esim. selkien silittäminen piirissä

Draaman ohjaajalta vaaditaan avoimuutta heittäytyä draaman ennalta-arvaamattomiinkin tapahtumiin, kuljettaa draamaa eteenpäin ja pitää huoli siitä, että draamassa toimitaan sovittujen sääntöjen mukaisesti. Hän myös ohjaa osallistujat draaman maailmasta takaisin arkeen.