Tekijät

Tämän digitaalisen oppimisympäristön tarkoituksena on tukea yhteiskunnallista muutosta kohti kestävän kehityksen mukaista yhteiskuntaa.  Varhaiskasvatuksen työntekijöiden rooli on yhteiskunnallisen muutoksen kannalta ratkaiseva. Heidän asenteelliset valmiutensa sekä kestävyyttä edistävien toimintatapojen vakiinnuttaminen tukevat lasten mahdollisuuksia kasvaa vastuulliseen maailmasuhteeseen.

Päiväkoti-ikäisten lasten kohdalla kestävyysajattelu ilmenee kavereista huolehtimisena, lähiympäristön uteliaana tutkimisena ja vastuuseen kasvamisena. Pitkän aikavälin tavoitteena on ekososiaalisen tietoisuuden lisääntymisen mukanaan tuoma päiväkodin toimintakulttuurin muutos, joka edistää yhteiskunnallista muutosta kohden kestävän kehityksen mukaista yhteiskuntaa. Toivomme, että tämä digitaalinen oppimisympäristö auttaa luomaan pysyviä päiväkotikohtaisesti räätälöityjä käytäntöjä.

Digitaalisen oppimisympäristön tekninen toteutus

 • Miia Vallasvuo
 • Mika Miinalainen
 • Timo Haapala
 • Hanne Ek

Grafiikka

 • Maisa Abdalla

Sisällöntuotanto

 • Karakallion asukaspuiston lapset Pirjo Lahden johdolla (Roskisprojekti)
 • Päiväkoti Mainingin lapset Maarit Haverisen johdolla (Teatteri-ilmaisu)
 • Hannele Sauristo
 • Katja Nyman
 • Elisa Parikka

Draamaohjaus

 • Maarit Haverinen

Videokuvaukset ja editoinnit

 • Ville Pelkonen
 • Patrick Gyllenbögel
 • Marika Sillantaus
 • Jari Jaatinen

Peli

 • Ideoinnissa mukana Luhtaniityn päiväkodin varhaiskasvattajat ja 3-5-vuotiaat Timoteit ja Niittyvillojen esiopetusryhmä
 • Ohjelmointi ja projektin koordinointi: Ville Sillanpää
 • Grafiikka: Miikka Repo
 • Äänisuunnittelu: Lassi Kähärä, Eemeli Sutelainen, Pyry Survo, Simeon Puukari ja Andres Nolvak
 • Musiikki: Kristian Huuki, Zsonbor Bencsik ja Julius Nuora

Käännökset

 • Laura Waris ja Aleksandra Meyer

Taustavaikuttajat

 • Eija Mikkonen
 • Anita Järvisalo
 • Anna-Riitta Mäkitalo
 • Virpi Mattila
 • Sylvia Tast
 • Aini Ronkainen
 • Arto Salonen

Kiitokset

 • Tuomas Aatola
 • Erkki Rämö
 • Ulla Sederlöf
 • Hannu Markkanen