Opi lisää

Sivistyneet kansalaiset asettuvat valinnoillaan osaksi ratkaisuja ongelmien vahvistamisen sijasta. Heidän tavoitteenaan on varmistaa ylisukupolvisesti yhä useammalle ihmiselle mahdollisuus elää taustastaan riippumatta ylpeästi ainutlaatuisena, osallisena ja onnellisena.

  1. Millaisia tekoja varhaiskasvattaja voi tehdä jokapäiväisessä työssään tähän tavoitteeseen pääsemiseksi?
  2. Miten varhaiskasvattajan tulisi toimia, jotta hyvä elämä olisi mahdollista kaikille ja ikuisesti?

Picture2

lukuhetki